Vyrezávač bravčoviny

Transway Contracting hľadá kandidátov na pozíciu vyrezávača bravčoviny.

Opis pozície

  • Vykosťovanie a vyrezávanie.
  • Príprava mäsa na priemyselné spracovanie a do supermarketov.

Krátkodobé a dlhodobé dohody

  • Krátkodobé dohody od 12 týždňov do 6 mesiacov.
  • Dlhodobé dohody do 24 mesiacov.

Dovolenková mzda

  • Odmena za dovolenkové obdobie vo výške 12% hrubej mzdy, platená mesačne alebo raz ročne.

Ubytovanie

  • Transway Contracting zabezpečuje ubytovanie, a súčasne hradí všetky náklady v prípade zamestnancov v manželskom zväzku, nájomné, elektriku ap. Nábytok do všetkých bytov zabezpečuje Transway Contracting.
  • V prípade slobodných zamestnancov, 3 500 nórskych korún hradí zamestnanec, zvyšok nákladov hradí Transway Contracting.