Kjøtt pakkere

Transway Contracting leter etter folk til arbeid som kjøtt pakkere.

Stillingsbeskrivelse

  • Arbeid i næringsmiddelindustrien, hovedsakelig i kjøtt fabrikker.
  • Engelsk språk på mellomnivå kreves.
  • Erfaring med arbeid i kjøtt eller mat produksjonsselskaper.

Kortsiktige og langvarige kontrakter

  • Kortsiktige kontrakter fra 12 uker til og med 6 måneder.
  • Langvarige kontrakter opp til 24 måneder.

Feriepenger

  • Penger utbetalt for ferieperioden i høyden på 12 % av brutto lønn, betales månedlig eller en gang i året.

Innkvatering

  • Transway Contracting tilbyr innkvatering og også dekker alle kostnader i tilfelle personer som er gift, leie, strøm o.l. Alle leiligheter er møblert av Transway Contracting.
  • I tilfelle personer som er ugift, betaler den ansatte 3500 norske kroner, resten av kostnader dekkes av Transway Contracting.